برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

System tray

1 Article
1

دانلود برنامه MinimizeToTray

2 دقیقه زمان مطالعه
0 28

MinimizeToTray یک برنامه کاربردی است که به شما اجازه می دهد برنامه هایی که در ویندوز اجرا می شوند، به سینی سیستم (system tray) منتقل کنید. با استفاده از این برنامه، می توانید برنامه هایی را که نیازی به دیده شدن آنها ندارید، به سادگی به سینی سیستم منتقل کنید، در حالی که هنوز اجرا شده و در حافظه سیستم باز می مانند.