MinimizeToTray یک برنامه کاربردی است که به شما اجازه می دهد برنامه هایی که در ویندوز اجرا می شوند، به سینی سیستم (system tray) منتقل کنید. با استفاده از این برنامه، می توانید برنامه هایی را که نیازی به دیده شدن آنها ندارید، به سادگی به سینی سیستم منتقل کنید، در حالی که هنوز اجرا شده و در حافظه سیستم باز می مانند.

MinimizeToTray به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی را که به سینی سیستم منتقل می کنید، از طریق یک منوی کوچک در سینی سیستم، مدیریت کنید. در این منو، شما می توانید برنامه ها را باز کنید، بسته شوند، و یا به حالت اجرای کامل بازگردانید.

این برنامه معمولا برای برنامه هایی کاربردی استفاده می شود که به طور مداوم در پس زمینه اجرا می شوند، مانند برنامه های مرورگر و چتر ها، که ممکن است نیازی به دیده شدن آنها نباشد، اما در حالی که در پس زمینه اجرا می شوند، همچنان فعال باشند و بتوانید به آنها دسترسی داشته باشید.

لینک های دانلود برنامه MinimizeToTray :

دسته بندی شده در: